2. februar 2021

Renoveringsopgave i fredet natur

Zacho-Lind har vundet en ny spændende anlægsopgave, der skal udføres i et fredet naturområde på en af HOFORs kildepladser. Arbejdet går i gang i foråret 2021.

Efter en tilbudsfase i efteråret 2020 har Zacho-Lind vundet opgaven med at renovere Attemose Kildeplads for HOFOR. Her skal Zacho-Lind renovere køreveje, broer og rørunderføringer. 

Fredet natur stiller særlige krav til udførelsen

Kildepladsen, der ligger nær Hillerød, er med til at forsyne hovedstadsområdet med drikkevand. Området rummer desuden arealer, der er fredet efter naturbeskyttelseslovens §3. Alt i alt stiller det helt særlige krav til løsningen af anlægsarbejderne, som skal planlægges, så naturen ikke berøres.  

”Vi har tidligere arbejdet på kildepladser for HOFOR og har derfor rigtig godt kendskab til, hvad det kræver at arbejde og færdes med maskiner i områder med sårbar natur. Renoveringen af Attemose Kildeplads ligger i god forlængelse af vores tidligere opgaver, og vi har nogle medarbejdere, som har godt kendskab til, hvordan man tilrettelægger arbejdet, så man tager de nødvendige hensyn til naturen”, uddyber direktør i Zacho-Lind, Poul Lauritzen, og fortsætter: ”Vi er meget glade for at have vundet opgaven og ser frem til samarbejdet med HOFOR, som vi har udført mange opgaver for i tidens løb.”

Zacho-Lind-vinder-anlaegsopgave-i-fredet-omraade

Logistikken skal planlægges grundigt

Anlægsarbejdet begynder i foråret 2021. Der er tale om renovering af små køreveje og små træbroer, så det er mere logistik end teknik, der er udfordringen på opgaven. Logistikken kræver til gengæld en god planlægning. Her skal tages stilling til maskinvalg og -placering samt oplagring af materiel. Desuden skal hele logistikken i forhold til at sikre adgangen til området under anlægsarbejderne på plads.

Også risikoen for at støde på bløde jordbundsforhold i perioder med meget nedbør skal der tages højde for. ”Det er en opgave, der er logistisk udfordrende, fordi der er mange begrænsninger på, hvor vi må færdes i området, men vi lægger en robust plan, som arbejdet skal køre efter, når først vi er i gang ude på stedet”, siger Poul Lauritzen.

Store dele af broarbejderne bliver udført på Zacho-Linds værksted i Ishøj. Dermed mindskes belastningen på området, hvor kun få medarbejdere skal færdes. Broarbejderne vil på den måde kun foregå på kildepladsen, når de gamle broer løftes af og erstattes med de nye. 

Broer, anlæg og forsyningsarbejder i Zacho-Lind

Zacho-Lind er hovedentreprenør og udfører selv hele opgaven, idet vi har meget erfaring inden for vandforsyningsarbejder, anlægsopgaver og broarbejder. ”Med flere forskellige kompetenceområder under samme tag har vi i Zacho-Lind et godt fundament til at løse tværfaglige opgaver som denne”, afslutter Poul Lauritzen.

Læs også…

To broer i naturskøn mose

To broer i naturskøn mose

Zacho-Lind har for nylig afsluttet etableringen af to træbroer i et naturområde for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ...