30. juni 2016

Central plads skybrudssikret

Siden december 2014 har Zacho-Lind arbejdet med at skybrudssikre Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Nu står pladsen og området færdigt med flotte grønne områder, der inviterer til leg og afslapning.

Under jorden er kloak- og regnvand lagt i adskilte rør. På bygningerne er der etableret tagnedløb, og de grønne områder på Sankt Annæ Plads er blevet forsænket, så de kan fungere som regnvandsbassiner ved skybrud.

Zacho-Lind har været hovedentreprenør på opgaven og har udført størstedelen af opgaven med egne medarbejdere fra Zacho-Linds anlægs-, beton-, brolægger- og anlægsgartnerafdelinger.

Som led i opgaven har vi :

  • gravet og kørt ca. 15.000 m3 jord væk
  • udført spuns- og betonarbejde
  • lagt kloakrør på op til en meter i diameter i 5-6 meters dybde
  • omlagt ledninger og repareret gamle øjestensledninger fra 1800-tallet
  • lagt nye regnvandsledninger og anlagt forsænkede arealer til lokal afledning af regnvand
  • udført brolægning og flisebelægninger, heraf ca. 10.000 m2 granitbelægning
  • anlagt nye grønne områder, hvor vi har plantet 70 træer  og lægger 930.000 blomsterløg
  • etableret en legeplads, hvor vi har udført specialdesignede legeredskaber

Læs også…

To broer i naturskøn mose

To broer i naturskøn mose

Zacho-Lind har for nylig afsluttet etableringen af to træbroer i et naturområde for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ...