Vejprojekt på Vallensbæk Torvevej

På Vallensbæk Torvevej er biltrafikken i fuld sving, på vej ind og ud af en nyanlagt rundkørsel tæt ved stationen. Her lå tidligere et af Vallensbæks mest trafikerede kryds, som nu er afløst af en ny rundkørsel med fortov og ensrettet cykelsti.  Samtidig er antallet af vejbaner indskrænket på en del af Vallensbæk Torvevej. Zacho-Lind har anlagt nyt signalkryds, ombygget vejbaner samt etableret en ny rundkørsel.

Projektet er udført som totalentreprise i samarbejde med MOE A/S for Vallensbæk Kommune. Projektet er del af 1. etape af en ombygning af Vallensbæk Torvevej.