11. juni 2015

Opstart på fem kilometer lang opgave

Frederikssundsvej er en af de centrale adgangsveje til det indre København, og her skal det fremover være nemmere at være cyklist eller buspassager. Derfor skal vejen gennemgå en større ombygning, og den opgave har  Zacho-Lind A/S vundet.

På den 5 km lange strækning mellem Nørrebro Station og Herlev Kommune skal der etableres busbaner, mere plads ved stoppestederne og supercykelstier, som gør cyklisternes vej til og fra det centrale København hurtigere og mere bekvem.

Entreprisen til 33 mio. kr. udføres for Københavns Kommune. Arbejdet er så småt begyndt og vil strække sig til sommeren 2016.

Zacho-Lind A/S har de senere år gennemført flere store trafikale projekter i hovedstadsområdet. Eksempelvis renoverer  Zacho-Lind A/S i øjeblikket en længere strækning på Nørrebrogade, hvor fodgængere og cyklister skal have mere plads. På Istedgade er arbejdet med at forny hele gaden med bredere fortove, ny belægning og nyplantede træer netop afsluttet.

Læs også…

To broer i naturskøn mose

To broer i naturskøn mose

Zacho-Lind har for nylig afsluttet etableringen af to træbroer i et naturområde for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ...