17. september 2019

Ledningsrenovering på Gl. Kongevej

(Foto: Frederiksberg Forsyning)

I sommeren 2019 har Zacho-Lind med stor succes gennemført en ledningsrenovering for Frederiksberg Forsyning på Gammel Kongevej i Frederiksberg Kommune, Danmarks tættest befolkede område.

Klare succeskriterier gav et stærkt samarbejde

Opgaven blev kompliceret af, at vi, udover hensynet til gadens mange erhvervsdrivende, deres kunder og de mange cyklister, undervejs i arbejdet skulle sikre, at strækningen var klar til de 45.000 deltagere i årets Royal Run.

Det var to klart formulerede succeskriterier for Frederiksberg Forsyning, at tidsplanens deadlines var ufravigelige, og at arbejdet gav færrest mulige gener for Gammel Kongevejs erhvervsdrivende og beboere.

Der var derfor stort fokus på planlægning og et tæt samarbejde mellem projektledelse og Frederiksberg Forsyning, hvor leder af Projekt og Projektering Tine Elsgaard var en stærk og værdsat samarbejdspartner.

”Det er vores oplevelse, at Zacho-Lind ikke blot har været entreprenør på projektet her, men faktisk har været en reel samarbejdspartner, både i forhold til opgaveløsningen, samarbejdet med kommunen og kommunikation og samarbejde med vores slutkunder på strækningen,” udtaler Tine Elsgaard.

Solid kommunikationsindsats mindsker generne

Arbejdet indeholdt blandt andet opbrydning, gravearbejder, jordhåndtering, udskiftning af rørledning og stik, svejsearbejder samt retablering og brolægning.

I Zacho-Linds projektledelse var man meget opmærksom på, at renovering af forsyningsledninger af beboere og erhvervsdrivende ofte kan opfattes som en stor belastning uden et klart og synligt udbytte.

I samarbejde med Frederiksberg Forsyning blev det derfor besluttet, at vi som en del af informationsindsatsen ville lave en lille udstilling af de udskiftede rør for at synliggøre værdien af en renovering. Det viste sig at være en effektiv illustration af, hvorfor arbejdet var nødvendigt og til fordel for både beboere og erhverv.

Vi oplevede, at den imødekommende og venlige kommunikation fra vores medarbejdere og den solide informationsindsats fra Frederiksberg Forsynings side gjorde sit til at mindske frustrationen over de gener, der nødvendigvis følger med en ledningsrenovering.

Når deadline er ufravigelig

Udover Royal Run var strækningens slidlag en opgave med en ufravigelig deadline fra Frederiksberg Kommunes side. Da vi ikke selv udførte denne, var det afgørende, at vores del af opgaven var afleveret til tiden, klar til det nye slidlag.

Men fordi vi fra starten vidste, at tid var et fokuspunkt, kunne vi planlægge os ud af det.

”Vi vidste fra start, at tid var et afgørende succesparameter, og vi valgte derfor at forcere arbejdet, da der undervejs kom et par ekstraopgaver på projektet. Vi så virkelig at medarbejderne løftede opgaven og i den grad leverede, hvilket betød, at vi kunne afslutte både udbudte og ekstraopgaver i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan,” fortæller divisionschef Nicolai Jørgensen og fortsætter: ”Vi har dygtige medarbejdere på alle niveauer i afdelingen, og det bliver altid ekstra tydeligt, når opgaven kræver noget udover det sædvanlige.”

Læs også…

To broer i naturskøn mose

To broer i naturskøn mose

Zacho-Lind har for nylig afsluttet etableringen af to træbroer i et naturområde for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ...