No Dig

Styret boring og No Dig med kvalitet og erfaring

Zacho-Lind er en af branchens førende og mest erfarne entreprenører inden for styret boring og andre No Dig-løsninger. Med styret boring eller andre No Dig-metoder reduceres opgravning og gener for omgivelserne. Hos os får du en samlet løsning til renovering og nyanlæg af ledninger  med den metode, der er bedst egnet til opgaven.

Kompetencer

Styret-boring-med-kvalitet-i-Zacho-Lind

Styret boring

Zacho-Lind har siden 1996 arbejdet med styret underboring, der er en målsikker og nøjagtig opgravningsfri metode. Den anvendes til underføring af PE-rør, stålrør, kabelrør og kabler.

Zacho-Lind-udfoerer-bursting-af-roer

Bursting/Rørsprængning

Bursting, der også kaldes rørsprængning, er en opgravningsfri metode til at udskifte eksisterende rør med nye rør i samme eller større dimension. Metoden er hurtig og med lav omkostning.  

Kabelarbejder-med-jordfortraengning

Jordfortrængning/skydning med raket

Jordfortrængning, også kendt som raketskydning, er en anden opgravningsfri metode til at lægge nye ledninger eller renovere eksisterende ledninger. 

Zacho-Lind-udfoerer-relining-af-roer

Relining

Relining benyttes til renovering af rør og reducerer ligesom de øvrige No Dig-metoder opgravning og gener for omgivelserne. Metoden benyttes især til vand- og gasledninger.

Stor kapacitet i styret boring

Styret underboring anvendes til forsyningsledninger inden for vand, regnvand, spildevand, kloak, gas, foringsrør til fjernvarme samt kabler. Som en af de første aktører på det danske marked har vi opbygget stor erfaring i at planlægge og udføre opgaverne. 

 • Vi udfører styret boring op til Ø710 mm og op til 500 meter i længden pr. boring.
 • Vores certificerede PE-svejsere har eget svejseudstyr og svejser PE-rør op til Ø500 mm.
 • Vi råder over fem topmoderne boremaskiner og opdateret søgeudstyr.
 • Vi genanvender boremudder eller deponerer det på godkendte modtagerstationer.
 • Vi kan føre ledninger under vand, veje og jernbaner.
 • Vi er certificeret til styret boring samt til at arbejde ved jernbanen.
 • Vi arbejder med en måletolerance på 2 – 5 % af dybden.
 • Vi arbejder med faldmåling i promille.

Du kan læse mere om styret boring og de andre No Dig-metoder nedenfor.

Styret boring

Styret boring har store fordele, når man skal lægge nye ledninger og vil mindske gener for omgivelserne. Metoden bruges, når ledninger skal krydse vandløb, motorveje, jernbaner, områder med forurenet jord eller andre områder, hvor man gerne vil undgå at grave op. Metoden benyttes ofte også langsgående i fortov og veje. Boringen overvåges under udførelsen, og man kan ændre tracé og dybde under boringen.

Fordele ved styret boring

Fordelene ved styret boring er, at metoden:

 • kun kræver et lille arbejdsområde.
 • sikrer minimal udgravning, så overfladen bevares.
 • minimerer gener for omgivelser og trafik.
 • minimerer miljøbelastning.
 • er mindre følsom for højt grundvand.

Fremgangsmåde

Styret boring udføres mellem et gravet starthul og modtagerhul ved hjælp af et roterende borerør med styrbart borehoved. Maskinens fleksible borerør gør det muligt at bore i buede og krumme linjer. Når boringen når frem til modtagerhullet, monterer vi den nye ledning og trækker den tilbage til starthullet.

Bursting/rørsprængning

Ved bursting, som også kaldes rørsprængning, udskifter vi det eksisterende rør med nye rør i samme eller større dimension. Udskiftningen sker ved en hydraulisk sprængning af de gamle rør, der derefter skubbes til side, så de nye rør trækkes i den eksisterende rørføring.

Fordele ved bursting / rørsprængning

 • Hurtig og billig metode.
 • Arbejdet udføres i det eksisterende tracé og medfører lav risiko for skader på det øvrige ledningsnet.

Kapacitet

Zacho-Lind udfører rørsprængning i dimensioner op til Ø400 mm. Vi udfører udskiftning og renovering af blandt andet vand-, kloak- og gasrør med rørsprængning.

 

Relining

Relining benyttes til renovering af rør.

Ved relining trækker vi et nyt rør ind i et gammelt rør og anvender det gamle rør som foringsrør. Det kræver, at ledningens dimension kan reduceres, hvilket ofte er muligt på især vand- og gasledninger.

Fordele ved relining

 • En billig og nem metode.

Zacho-Lind udfører relining af rør i alle størrelser.

 

Jordfortrængning/skydning med raket

Jordfortrængning, der også kaldes ”raketskydning”, benyttes både ved renovering og ved etablering af nye rør.

Ved jordfortrængning presses en lufthammer, eller ”raket”, ved hjælp af trykluft fra en startgrube til en modtagergrube. Hvis føringslinjen krummer, graver man en mellemgrube. Derefter trækkes et plastikrør gennem hullet, og dette rør bruges som beskyttelsesrør for øvrige ledninger eller anvendes direkte.

Fordele ved jordfortrængning

 • En praktisk metode, når der er meget lidt plads at arbejde på, og når strækningen er kort.

Kapacitet

Zacho-Lind udfører jordfortrængning af rør op til Ø125 mm.

 

 

Dokumenteret kvalitetsarbejde

Zacho-Lind er medlem af kontrolordningen for styret boring og gennempresning. Ordningen er en garanti for, at vi lever op til en række kvalitetskrav.

Hos os er korrekt deponering af boremudder en selvfølge og en integreret del af vores arbejdsproces. Vi leverer godkendte borerapporter. Desuden må vi udføre arbejder ved jernbaner, og vores medarbejdere har gennemgået de påkrævede kurser. 

Vi hjælper med at finde løsningen

Det kræver knowhow og erfaring at vælge den optimale løsning. I Zacho-Lind har vi mange års erfaring i, hvad der kan lade sig gøre inden for styret boring, og vi samarbejder gerne med bygherre og rådgiver om at finde den bedste løsning på en opgave.

Vi benytter styrbar underboring til:

 • PE-rør til vand- og spildevandsledninger
 • Stålrør til fjernvarme-, gas- og vandledninger
 • Kloakledninger
 • El- og fiberkabler.

Styret boring på 25. år 

I 1996 indkøbte vi den første maskine til styret boring, en fabriksny Vermeer. Det viste sig at være en god ide, for siden er afdelingen vokset med flere maskiner og ansatte, der i dag leverer styret boring på alt lige fra små vandledningsopgaver til store underføringer.

Undervejs har navnet ændret sig. Styret boring kaldes nemlig også for styrbar underboring, styret underboring, ledningsunderføring og styret underføring – men metoden er den samme. 

Seneste referencer

Gasledning under vand

Gasledning under vand

HOFOR A/S

Fra Amager og under havneløbet til Prøvestenen har Zacho-Lind etableret en 355 mm gasledning.

Fjernvarme for Vestforbrænding

Fjernvarme for Vestforbrænding

I/S Vestforbrænding

Totalentreprise for nyanlæg af en ca. 7 km lang hovedledning til fjernvarme, udført med traditionel gravning og styret boring.