Kontakt os på 43550790 eller zl@zacho-lind.dk
  • Zacho-Lind udfører fjernvarme

  • no-dig-styrbar-underboring-stroebyegede02-maj14-940x400

  • Slider-Grundodrill-1

  • forsyning-gas-lynetten01-aug12-940x400

Energi og forsyning

Et af vores specialer er etablering af forsyningsledninger. Vi har stor erfaring i både nyanlæg og renovering af fjernvarmeledninger. Desuden etablerer og renoverer vi ledninger til gas, vand, el og fibernet med mere. Vi udfører ledningsarbejder ved traditionel gravning og no-dig i egenproduktion. Vi er blandt branchens absolut førende inden for brugen af styrbar underboring.

Etablering af fjernvarme

Fjernvarme

Vi udfører fjernvarmearbejder over hele Sjælland, hvor vi især etablerer nye anlæg, udskifter og omlægger ledninger og udfører stikledninger samt kundetilslutninger. Vi udfører både jordarbejder og svejsearbejder. 

Gas

Vi har stor erfaring med ledningsarbejder for naturgas og bygas. Blandt andet har vi udført kilometervis af naturgasdistributionsledninger i hovedstadsområdet og gennem en årrække stået for renovering, drift og vedligehold af bygasnettet.

Vand

Vi udfører også vandforsyningsledninger. Vi overholder naturligvis sikkerhedskravene for Dokumenteret Drikkevandssikkerhed og har egne DDS-uddannede PE-svejsere til etablering af vandledninger.

Fibernet

Vores kabelafdeling er specialister i alle former for ispuling og iblæsning af kabler. Blandt andet har vi varetaget flere store rammeaftaler for fremførelse af fiberkabler samt kundetilslutninger.

El

Vores kabelafdeling laver også ledningsarbejder for elkabler. Vi har fremført kilometervis af kabler for et af landets største energiselskaber og dermed været med til at sikre deres kunder en bedre og mere stabil elforsyning.

Referencer vedrørende energi og forsyning


Back to Top