Kontakt os på 43550790 eller zl@zacho-lind.dk
  • Stibro over Rungstedvej

  • Højdevandssikring og insitu-beton for Dansk Handicap Forbund

  • Belvederebroen

Samarbejde

Zacho-Lind A/S udfører anlægsprojekter i hovedentreprise, totalentreprise eller partnering. Hvilken samarbejdsform, bygherren vælger, afhænger typisk af opgavens kompleksitet og bygherrens ønsker i forhold til sin egen rolle i processen. Uanset hvilken samarbejdsform opgaven udføres i, er vi overbeviste om, at en høj grad af åbenhed og dialog er med til at sikre det bedst mulige projektforløb. Dialog er det vigtigste redskab i forhold til at få afdækket alle problemstillinger, ønsker og forventninger – både til det færdige resultat og i forhold til processen.

diverse-haender07-450x405

Hovedentreprise

Hovedparten af de opgaver, vi udfører, er i hovedentreprise.

Ved en hovedentreprise har bygherren først rådført sig med én eller flere rådgivere, inden vi får opgaven. Bygherrens rådgiver eller rådgiverteam – ingeniør, arkitekt eller begge – har udarbejdet et projekt eller oplæg til den opgave, der ønskes udført af os. Vi har så ansvar for at koordinere og styre udførelsen af alle projektets delopgaver.

En af vores styrker er, at vores egne folk kan udføre langt de fleste typer opgaver. Ved at kunne udføre de fleste typer opgaver i egenproduktion har vi ekstra gode forudsætninger for at kunne planlægge og koordinere projektet så effektivt som muligt, hvilket naturligvis er til gavn for bygherren.

Mange års erfaring og opbyggede kompetencer inden for projektstyring og byggeledelse har gjort os til en af branchens dygtigste hovedentreprenører på alle typer anlægsopgaver – både større og mindre nyanlægs- eller renoveringsprojekter.

diverse-haender01-450x405

Totalentreprise

Hvis bygherren har valgt, at opgaven skal udføres i totalentreprise, varetager vi hele projektet og står for alt lige fra den indledende projektering til styringen af projektets økonomi, tid og kvalitet.

Når vi udfører opgaver i totalentreprise, rådfører vi os med kompetente rådgivere, som hjælper os med at projektere opgaven alt efter behov.

Vi har projektledere med kompetencer inden for en bred vifte af arbejdsområder og projektledere, som har specialiseret sig i et særligt område – fx betonarbejder, kloakarbejder, vejarbejder eller forsyningsledninger.

Med vores stærke kompetencer inden for planlægning, projektoptimering, koordinering og udførelse har vi både kapaciteten, erfaringerne og evnerne til at varetage alle typer anlægsprojekter som totalentreprenør.

diverse-haender09-450x405

Partnering

Udover de traditionelle entrepriseformer, har vi i de senere år fået gode erfaringer med gennemførelse af opgaver i partnering og tilsvarende samarbejdsformer.

Partnering er velegnet til større projekter med tekniske udfordringer. Her kan man typisk nå frem til de bedste løsningsmuligheder ved et konstruktivt og dialogbaseret samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenør. Såvel bygherre som rådgiver og entreprenør deltager i projekteringen og supplerer hinanden med hver sin specialviden og erfaringer.

I tillæg til at bidrage med vores viden og erfaringer i selve projekteringen, deltager vi gerne i alle de indledende faser – lige fra forundersøgelser til slutbehandling hos myndighederne.

Partnering er en tillidsbaseret samarbejdsform, som stiller store krav til åbenhed og involveret engagement fra alle parter, men vi har rigtig gode erfaringer med de opgaver, som vi har udført i partneringaftaler.

Seneste nyheder

Fjernvarme på fuldt tryk

06/07/2020 / 0 Comments

Stort ledningsprojekt for Novafos

30/04/2020 / 0 Comments

Klimasikring i dybden

24/02/2020 / 0 Comments

Mød os på vandmesse 2020

29/01/2020 / 0 Comments

Klimatilpasning på Frederiksberg

15/11/2019 / 0 Comments

Prisoverrækkelse ved Ringsted Torv

09/10/2019 / 0 Comments

Ledningsrenovering på Gl. Kongevej

17/09/2019 / 0 Comments

Back to Top