Kontakt os på 43550790 eller zl@zacho-lind.dk

Renovering af Istedgade

Vejarbejder for Københavns Kommune

Beskrivelse

Etablering af bedre forhold for cyklister i Istedgade på strækningen fra Reventlowsgade til Enghave Plads.

Arbejdsomfang

  • Etablering af nye fortove i begge sider af kørebanen
  • Etablering af cykelstier i begge sider af kørebanen
  • Anlæggelse af hævede flader i semifleksibel belægning ovenpå eksisterende asfaltkørebane ved fire vejkryds
  • Opsætning af nyt gadeinventar og ny belysning
  • Plantning af træer

Særlige forhold

Arbejdet blev udført i et stærkt trafikeret område, hvor der især skulle tages hensyn til de mange cyklister og gående samt turister.

Periode

Arbejdet blev udført i to etaper, i 2013 og 2015. Renoveringen af Istedgade var et af flere afsluttede belægningsprojekter i Københavns Kommune i 2015, som lå til grund for, at kommunen modtog årets Brolæggerpris.

Information

  • Client Københavns Kommune
  • Date 07/07/2015
  • Tags Infrastruktur

Relaterede projekter

Back to Top