Kontakt os på 43550790 eller zl@zacho-lind.dk

Opførelse af to stibroer

Infrastruktur til Femern-forbindelsen

Beskrivelse

Opførelse af to stibroer på  50 og 143 meter ved Rødbyhavn.  Den korte stibro fører over motorvej E 47. Den 143 meter lange bro krydser jernbanesporene til og fra Rødby Færgehavn. Stibroerne skal forbedre fremkommeligheden i området, mens Femern-forbindelsen bygges.

Broerne er delvist projekteret og udført i et samarbejde mellem Zacho-Lind A/S og det hollandske firma Wijma Kampen bv. Brooverdelen er bygget i azobétræ, mens brodækket er af glasfiber og hviler på stålsøjler. Det afrikansk producerede træ er miljøgodkendt og produceret under bæredygtige forhold.

Arbejdsomfang

  •  Etablering af sporspærringer og sløjfning af spor i drift
  •  Opbygning af arbejdsvej hen over 13 spor i baneareal i Rødbyhavn
  •  Fundamenter til broen er udført i borede pæle Ø1500 i dybde op til 6 m.
  •  Levering og montering af 9 stk. stålunderstøtninger på 5,5 x 5 m.

Særlige forhold

Arbejdet foregik hen over trafikerede områder med motorvej og jernbane.

Periode
2015

 

Information

  • Client Femern A/S
  • Date 23/09/2015
  • Tags Infrastruktur

Relaterede projekter

Back to Top