Kontakt os på 43550790 eller zl@zacho-lind.dk

Hornemanns Vænge

LAR-løsninger

Beskrivelse

Klimasikring af Hornemanns Vænge i Valby

Som en del af HOFORs indsats for at klimasikre København, har Zacho-Lind anlagt faskiner og regnbede i seks gårdrum i Hornemanns Vænge i Valby.

De seks gårdrum er beplantet med forskellige typer af enge som eksempelvis skoveng, græseng og blomstereng, og har fået vandløb som en del af det rekreative islæt.

Arbejdet omfatter:

  • Jordarbejder med gravekasser i 6 meters dybde
  • Anlæg af faskiner og kloakering
  • Retablering med ny beplantning

Der er tale om et pilotprojekt, hvor HOFOR i de kommende år vil teste hvordan de forskellige faskine- og beplantningsløsninger afleder regnvand.

 

Information

  • Client HOFOR A/S
  • Date 14/06/2018
  • Tags Miljø og kloakering, Klimatilpasning, Landmåling
Back to Top