Kontakt os på 43550790 eller zl@zacho-lind.dk

Etablering af biogasledning

Ledningsarbejder ved Lynetten

Beskrivelse

Etablering af biogasledning fra Lynettens rensanlæg til HOFORs gasregulatoranlæg på Prags Boulevard i København.

Arbejdsomfang

 • Rydningsarbejder: træfældning og nedknusning af vegetation.
 • Jordarbejder: opgravning, tilfyldning og komprimering.
 • Spunsarbejder: boring for heb og udfyldning med træ- og jernplader, svejsearbejder, stræk, oplænder, traditionel københavnerspuns, gravekasser, spunsgrubber samt grundvandspumpning.
 • Sugespidsanlæg: opstilling og drift inkl. udløb igennem olieudskiller.
 • Styret underboring: 200 lbm ø700 mm og 125 lbm ø125 mm.
 • Rørarbejder: svejsning af ø560 mm PE-rør samt indmåling og lægning.
 • Gravningsarbejder: gravning til trækrør, 4100 lbm ø110 mm.
 • Belægningsarbejder: asfalt og belægningssten.
 • Trafikforanstaltninger: sideforlægning og omlægning ved vejkryds.

Særlige forhold

Arbejdet blev udført i et område med meget forurenet jord, som skulle håndteres, sorteres og bortkøres. Derfor blev der taget omfattende sikkerhedsforanstaltninger.

Periode

2012-2013

Information

 • Client HOFOR
 • Date 07/09/2013
 • Tags Energi og forsyning, No-Dig

Relaterede projekter

Back to Top