Nyheder

Vores hjemmeside opdateres løbende med nyheder fra virksomheden. Følg med her eller på Facebook og LinkedIn.

Stort ledningsprojekt for Novafos

Stort ledningsprojekt for Novafos

I Zacho-Lind har vi taget fat på en omfattende ledningsomlægning for Novafos, der skal flytte 10 km ledninger for ...
Klimasikring i dybden

Klimasikring i dybden

Hos Zacho-Lind A/S oplever vi, at flere klimasikringsprojekter udføres mange meter under jordoverfladen. En ...

Klimatilpasning på Frederiksberg

Tilbage i foråret 2018 påbegyndte vi klimatilpasningen af boligområdet Domus Vista Park III på Frederiksberg, og ...

Store fjernvarmerør for VEKS

Ved City 2 i Høje Taastrup har Zacho-Linds gravemaskiner sat skovlen i jorden for at grave ud til store ...

Rammeaftale med HOFOR om bygas

I Zacho-Lind starter vi 2019 med en nyindgået rammeaftale for HOFOR på vedligehold og udbygning af bygasnettet i ...