Kontakt os på 43550790 eller zl@zacho-lind.dk
  • Stibro over Rungstedvej

  • Højdevandssikring og insitu-beton for Dansk Handicap Forbund

  • Belvederebroen

Kvalitet og miljø

Hos Zacho-Lind A/S har vi iværksat en lang række tiltag i forhold til at sikre en god kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøpolitik. Vi ønsker at sikre et konsekvent højt kvalitetsniveau i vores arbejde, samtidig med at vi tager de størst mulige hensyn til miljøet og vores medarbejderes arbejdsmiljø. Derfor bliver alle vores arbejdsaktiviteter til enhver tid udført i overensstemmelse med vores retningslinjer for en ambitiøs kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøpolitik.


Kvalitet

Vi sikrer et højt kvalitetsniveau i alle vores projekter og opgaver ved at anvende vores kvalitetsstyringssystem.
Læs mere


Miljø

Ved at følge principperne i vores miljø-
ledelsessystem minimerer vi risikoen for miljøproblemer på vores opgaver.
Læs mere


Arbejdsmiljø

Fokus på at skabe et sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere indgår som en integreret del i alle vores aktiviteter.
Læs mere

diverse-mennesker04-450x450

Kvalitet

Vi sikrer et konsekvent højt kvalitetsniveau i alle vores projekter og opgaver ved at anvende vores kvalitetsstyringssystem.

Kvalitetsstyringssystemet lever op til gængse og anerkendte standarder for kvalitetsstyring. Systemet beskriver vores målsætninger og politikker, organisationsstruktur, ansvarsfordeling, procedurer for kontraktgennemgang, håndtering af ordrer, dokumentstyring, styring af registreringer, sporbarhed, styring af afvigelser og korrigerende handlinger samt interne audits, ledelsesevaluering, forretningsgange og ressourcer for gennemførelse af kvalitetsstyring.

For hver enkelt sag udarbejder vi en kvalitetsstyringshåndbog. Håndbogen er en samling dokumenter, der beskriver vores organisation, kvalitetsmålsætning og politikker, kvalitetsstyringssystem, projektgranskning, procedurer for modtage-, proces- og slutkontrol, interne audits og afleveringsforretningen. Håndbogen kan desuden indeholde retningslinjer for arbejdets udførelse og arbejdsinstruktioner.

diverse-miljoe09-450x450

Miljø

Vores miljøledelsessystem systematiserer vores miljøindsats, så vi forebygger og minimerer risikoen for miljøproblemer, når vi udfører vores arbejdsopgaver. Miljøledelsessystemet lever op til gængse myndighedskrav og anerkendte standarder for miljøstyring. Det beskriver retningslinjerne for de indsatser, vi skal gennemføre for at beskytte miljøet under såvel projektering som udførelse.

Vi gennemgår kontroller og revisioner af de materialer, processer og aktiviteter, som vi benytter. Dermed sikrer vi, at vores materialer, processer og aktiviteter i mindst mulig grad påvirker såvel det eksterne miljø (materialer, energi og emissioner) som det interne miljø (arbejdsprocedurer, kontrolplaner og arbejdsmiljø).

Vi vedligeholder og videreudvikler miljøledelsessystemet via regelmæssige miljøgennemgange i virksomheden og på den enkelte entreprise. Gennem trænings-, udviklings- og kvalifikationsprogrammer videreuddannes alle medarbejdere, som udfører aktiviteter med relation til miljøledelse, så vores miljøprocedurer altid er up-to-date.

diverse-mennesker10-450x450

Arbejdsmiljø

Fokus på at skabe et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere indgår som en integreret del i alle vores aktiviteter. Vores arbejdsrelaterede aktiviteter skal derfor til enhver tid overholde procedurerne i vores arbejdsmiljøsystem og plan for sikkerhed og sundhed.

Vi sikrer et godt arbejdsmiljø via en systematisk, forebyggende indsats, hvor alle virksomhedens aktiviteter planlægges og udføres under størst mulig hensyntagen til den enkelte medarbejder, arbejdsmiljøet og de omgivelser, hvori aktiviteterne udføres. Vores medarbejdere uddannes til at varetage et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og vi forventer, at alle tager ansvar for sig selv og andre gennem opmærksomhed, eftertanke og et positivt engagement.

Vi arbejder målrettet på at undgå arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser, for dermed at skabe en sund og sikker hverdag for alle medarbejdere. Vi gør en stor indsats omkring den generelle sikkerhed for vores medarbejdere på byggepladserne – blandt andet ved at udvikle og anvende tekniske hjælpemidler til at forebygge nedslidning. Desuden arbejder vi målrettet på at mindske ensidigt gentaget arbejde og unødig færden i støv og støj.

Seneste nyheder

Fjernvarme på fuldt tryk

06/07/2020 / 0 Comments

Stort ledningsprojekt for Novafos

30/04/2020 / 0 Comments

Klimasikring i dybden

24/02/2020 / 0 Comments

Mød os på vandmesse 2020

29/01/2020 / 0 Comments

Klimatilpasning på Frederiksberg

15/11/2019 / 0 Comments

Prisoverrækkelse ved Ringsted Torv

09/10/2019 / 0 Comments

Ledningsrenovering på Gl. Kongevej

17/09/2019 / 0 Comments

Back to Top