Styret boring

Styret boring er en målsikker og nøjagtig No Dig-metode, der anvendes til underføring af PE-rør og stålrør. Vi har arbejdet med styret boring siden 1996, og vores erfarne medarbejdere leverer præcise og sikre løsninger.

Fordele ved styret boring

  • Kræver kun et lille arbejdsområde
  • Minimal udgravning, så overfladen bevares
  • Minimale gener for omgivelserne
  • Minimal miljøbelastning

Fremgangsmåde

Styret boring udføres mellem et gravet starthul og modtagerhul ved hjælp af et roterende borerør med styrbart borehoved. Maskinens fleksible borerør gør det muligt at bore i buede og krumme linjer. Når boringen når frem til modtagerhullet, monterer vi den nye ledning og trækker den tilbage til starthullet.

Kapacitet

  • Vi udfører styret boring op til Ø710 mm og op til 500 meter i længden pr. boring.
  • Vores certificerede PE-svejsere har eget svejseudstyr og svejser PE-rør op til Ø500 mm.
  • Vi råder over fem topmoderne boremaskiner og opdateret søgeudstyr.
  • Vi genanvender boremudder.
  • Vi kan føre ledninger under vand, veje og jernbaner.
  • Vi er certificeret til styret boring samt til at arbejde ved jernbanen.

Se filmen om, hvordan vi lægger ledninger under en stor motorvej ved hjælp af styret boring og dermed undgår at genere trafikken: