Kontakt os på 43550790 eller zl@zacho-lind.dk
  • kloakering-kloakanlaeg-hvidovre03-aug13-940x400

  • kloakering-kloakanlaeg-hvidovre02-aug13-940x400

Miljø og kloakering

Vi etablerer og renoverer alle former for kloakanlæg, kloakledninger og tryksatte systemer. Vi har egne statsautoriserede kloakmestre og har arbejdet med ledningsdimensioner helt op til ø1600 mm. Vores betonafdeling er specialister i at udføre og renovere bassinanlæg og betontanke, og vi kan både udføre underjordiske forsinkelsesbassiner og åbne jordbassiner i terrænet i in situ- eller elementløsninger. Desuden har vi stor ekspertise inden for oprensning af forurenede grunde og lignende.

Kloakrenovering

Vi tilbyder alle former for arbejder i forbindelse med renovering af kloakanlæg og kloakledninger. Vi har renoveret komplicerede kloakanlæg med tryksatte systemer i drift. Desuden er vi eksperter i betonrenovering.

Kloakanlæg

Vi har egne autoriserede kloakmestre og har arbejdet med ledningsdimensioner helt op til ø1600 mm. Desuden er vores jord- og betonafdeling specialister i etablering af alle former for betonbygværker.

Rensningsanlæg

Vi har erfaring med etablering og renovering af betontanke til biologisk rensning, slambassiner, betonbygværker til forrensning samt opbygning af pumpestationer med implementering af mekaniske og elektriske installationer.

Bassinanlæg

Vores jord- og betonafdeling er specialister i at udføre store komplekse bassinanlæg. Vi har både udført underjordiske, lukkede forsinkelsesbassiner og åbne jordbassiner i terrænet i in situ- eller elementløsninger.

Forureningsoprensning

Vi tilbyder oprensning af forurenede grunde og har gode kompetencer inden for forskellige oprensningsteknikker. Vi har god erfaring med in situ-oprensning, hvor jorden renses på stedet uden omfattende opgravninger.

Støjskærme

Vi tilbyder opsætning af alle former for støjbarrierer, støjskærme og støjdæmpere ved veje, motorveje og banestrækninger. Vores medarbejdere er specialuddannede til at arbejde for både Banedanmark og Vejdirektoratet.

Referencer vedrørende miljø og kloakering


Back to Top