Kontakt os på 43550790 eller zl@zacho-lind.dk
  • Klimasikring af Ringsted Torv

  • Klimasikring, skybrudssikring og nyt byrum

  • Skybrudssikring af Nyhavn og Skt. Annæ Plads

  • infrastruktur-byrum-tingbjerg02-940x400

  • kloakering-kloakanlaeg-hvidovre03-aug13-940x400

Klimatilpasning

Vi er en sikker samarbejdspartner til etablering af alle former for afløbssystemer, herunder kloakanlæg, kloakledninger, afløbsledninger, bassinanlæg og bassinledninger til opsamling og bortledning af regn- og spildevand. Vi har desuden god erfaring med at etablere forskellige typer LAR-anlæg til lokal afledning og anvendelse af regnvand med både forsinkelses- og nedsivningsmetoder.

Kloakanlæg

Vi har egne statsautoriserede kloakmestre og har arbejdet med ledningsdimensioner helt op til ø1600 mm. Desuden er vores jord- og betonafdeling specialister i etablering af alle former for betonbygværker.

Bassinanlæg

Vores jord- og betonafdeling er specialister i at udføre store komplekse bassinanlæg. Vi har både udført underjordiske, lukkede forsinkelsesbassiner og åbne jordbassiner i terrænet i insitu- eller elementløsninger.

LAR

LAR står Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Vi har erfaring med etablering af forskellige typer LAR-anlæg til lokal afledning og anvendelse af regnvand med både forsinkelses- og nedsivningsmetoder.

Referencer vedrørende klimatilpasning


Back to Top