Kontakt os på 43550790 eller zl@zacho-lind.dk
  • Klimasikring af Ringsted Torv

  • Højdevandssikring og insitu-beton for Dansk Handicap Forbund

  • Klimasikring, skybrudssikring og nyt byrum

  • Skybrudssikring af Nyhavn og Skt. Annæ Plads

Klimatilpasning

Vi er en sikker samarbejdspartner til etablering af alle former for afløbssystemer, herunder kloakanlæg, kloakledninger, afløbsledninger, bassinanlæg og bassinledninger til opsamling og bortledning af regn- og spildevand. Vi har desuden god erfaring med at etablere forskellige typer LAR-anlæg til lokal afledning og anvendelse af regnvand med både forsinkelses- og nedsivningsmetoder.

Kloakanlæg

Vi har egne statsautoriserede kloakmestre og har arbejdet med ledningsdimensioner helt op til ø1600 mm. Desuden er vores jord- og betonafdeling specialister i etablering af alle former for betonbygværker.

Bassinanlæg

Vores jord- og betonafdeling er specialister i at udføre store komplekse bassinanlæg. Vi har både udført underjordiske, lukkede forsinkelsesbassiner og åbne jordbassiner i terrænet i insitu- eller elementløsninger.

LAR

LAR står Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Vi har erfaring med etablering af forskellige typer LAR-anlæg til lokal afledning og anvendelse af regnvand med både forsinkelses- og nedsivningsmetoder.

Referencer vedrørende klimatilpasning


Back to Top