Kontakt os på 43550790 eller zl@zacho-lind.dk
  • Vandspuling af beton paa bro

Vandspuling og vandskæring

Hos Zacho-Lind har vi mange års erfaring med skånsom nedbrydning af beton, herunder vandspuling, eller water jetting, som metoden også kaldes.

Vandspuling

Med vandspuling kan vi tilbyde en partiel nedbrydning af beton, der ikke skader den eksisterende armering. Metoden er vibrationsfri og dermed langt mere skånsom over for omgivelserne end nedbrydning med trykbor.

Hvor nedbrydning af beton med traditionelle metoder ofte efterlader konstruktionen med mikrorevner eller skader i armeringen, der på sigt vil gøre betonkonstruktionen mere sårbar og reparationer kostbare, efterlader vandspuling både armering og sund beton uskadt, hvilket giver et langt mere holdbart resultat. Vandspuling har desuden den fordel, at støbeskellet på den efterfølgende reparation er langt stærkere end hvad der kan opnås med traditionelle metoder.

Fordele ved vandspuling

  • Beskytter konstruktionen ved at bevare armeringen og den tilbageværende beton intakt.
  • Fjerner kun den svækkede beton.
  • Efterlader et stærkere støbeskel og dermed en mere holdbar konstruktion efter udbedring.
  • Skåner medarbejdere og omgivelser for vibrationer.

Vandskæring

Vi tilbyder også vandskæring.

Med vandskæring får du dels en helt lige kant, der er lige til at smede på og dels en skæremetode, der er gnistfri, og som derfor egner sig særligt godt til steder med eksplosionsfare, som eksempelvis tanke med gas eller olie.

Vi leverer en samlet pakke og tilpasser opgaven

Hos Zacho-Lind tilbyder vi både vandspuling og vandskæring som en samlet pakke, hvor vi selv medbringer vand og sikrer, at dit projekt står opryddet og fuldstændigt klar til næste hold, når vi forlader pladsen.

Da vi har en stor betonafdeling, der også udfører blandt andet betonreparationer, injicering af revner, komplicerede insitustøbninger og levering og montage af betonelementer, kan vi hos Zacho-Lind levere et betonprojekt, der er tilpasset jeres behov.

Læs mere om hvad Zacho-Lind tilbyder inden for betonrenovering.

Back to Top