Kontakt os på 43550790 eller zl@zacho-lind.dk
  • Stibro over Rungstedvej

  • Renovering af Koege renseanlaeg

  • Højdevandssikring og insitu-beton for Dansk Handicap Forbund

  • Belvederebroen

  • Vandskaering, skaansom betonnedbrydning

 Byggeri og renovering

Vi nyanlægger og renoverer alle former for betonbygværker, broer og tunneler. Vi har stor ekspertise inden for nedbrydninger i forbindelse med ombygninger og renoveringer af betonbygværker. Samtidig kan vi udføre alle former for in situ- og sprøjtestøbning. Vi har udført komplekse råhusbyggerier og store elementmontager, lavet bygningsforstærkninger med stål, støbt betonfundamenter og betondæk med mere.

Betonrenovering

Vi udfører og renoverer alle former for bygværker i beton. Vi har stor ekspertise inden for nedbrydninger i forbindelse med ombygninger og renoveringer af betonbygværker. Samtidig kan vi udføre alle former for in situ- og sprøjtestøbning.

Råhusbyggeri og elementmontage

Vi udfører alle blivende konstruktioner på et råhusbyggeri, såsom fundamenter, bærende vægge, søjler, etagedæk og kælder. Vi er desuden erfarne inden for elementmontage af boligbyggerier,  erhvervsejendomme og store industrihaller. 

fugtisolering og fugtsikring af p-kælder

Fugtisolering af konstruktioner

Vi totalrenoverer kældre, p-kældre og større underjordiske bygværker fra start til slut. Vi udfører fugttætning af murværk og gulv, etablerer omfangsdræn, renoverer kloakering og retablerer overfladen. Læs mere om fugtisolering

water jetting; vandspuling; hydrospuling

Vandspuling og vandskæring

Vi har mange års erfaring med skånsom nedbrydning af beton, hvor vi bl.a. benytter vandspuling og vandskæring. Metoderne har en række fordele for både omgivelser og betonkonstruktion. Læs mere om de skånsomme metoder. 

Broer

Vi er eksperter i renovering og nyanlæg af broer. Vi har renoveret betonbroer for kommuner, Vejdirektoratet og Banedanmark med alt lige fra reparationsarbejder til nedrivninger og genopbygninger.

Tunneller

Med udgangspunkt i vores ekspertise inden for jord- og betonarbejder udfører og renoverer vi også tunneller og underføringer. Vi har udført såvel nedsænkede som støbte og gennempressede underføringer.

Referencer vedrørende byggeri og renovering


Back to Top