Beton

Betonstøbning af fundamenter og byggerier

Et af Zacho-Linds væsentligste kompetenceområder er beton. Vores betondivision kan udføre alle former for in situ- og sprøjtestøbning og er vant til at udføre større betonentrepriser selv eller i tæt samarbejde med vores andre afdelinger.

Vi kan tilbyde både nyanlæg, renovering og nedbrydning af betonbygværker, overflader, facader mv. Derudover udfører vi fugtisolering og vandtætning af kældre, broer og parkeringshuse, nedbrydning med vandspuling og -skæring samt diamantboring.

Kompetencer

Betonbygværker

bro-104-farum

Broer, tunneler og trapper

Overflader

fugtisolering

Fugtisolering og vandtætning

Facader og udbygninger

Vandspuling og -skæring

Betonarbejde til tiden

Zacho-Lind råder over stor faglig ekspertise i form af projektledere og formænd med mere end 20 års erfaring inden for betonarbejder.

Da vi udfører betonopgaverne med egne folk, er vi meget fleksible og kan tilkalde afdelingen præcis, når det passer i projektets tidsplan, uden at være afhængige af et andet betonfirma.  

Vi har flere sjak i betonafdelingen og desuden et tæt samarbejde med Zacho-Linds andre afdelinger om at aftage ekstra medarbejdere i perioder med høj produktion, hvilket gør os i stand til at overholde skarpe deadlines.

Erfaring med betonopgaver

Med over 85 år i anlægsbranchen har Zacho-Lind en lang række større betonopgaver på CV’et, der spænder over mange forskellige discipliner inden for området. Af konkrete eksempler kan nævnes: 

  • Støbning af en ny større pumpestation i 10 meters dybde, hvor flere dele af støbearbejdet blev udført 4 meter under grundvandsspejlet
  • Færdiggørelse af stationsforpladser til Metro Cityringen med kurvede og bølgende flader i beton.
  • Renovering og opførelse af utallige broer for kommuner og for Vejdirektoratet, hvor vi har arbejdet med efterspændte konstruktioner, kunststofbelægninger og alle slags brobelægninger.

Seneste referencer

Tunnel og spildevandsledning Bispebjerg

Tunnel og spildevandsledning Bispebjerg

Region Hovedstaden, Nyt Bispebjerg Hospital

Fra slut 2019 til sommer 2020 stod vi for etablering af 2 x 25 meter tunnel samt 67 meter ø355-spildevandsledning på Nyt Hospital Bispebjerg.

Udbygning af etageejendom

Udbygning af etageejendom

Ejendomsselskabet af 25. januar 1971

Fra slut 2019 til forår 2020 stod vi for udbygning af en etageejendom i beton på Gl. Jernbanevej i Valby.

Fjernvarme og underjordisk bygværk

Fjernvarme og underjordisk bygværk

VEKS

Fra december 2018 til november 2019 omlagde Zacho-Lind transmissionsledninger til fjernvarme og anlagde et underjordisk afgreningsbygværk ved City 2 i Høje Taastrup.