Anlæg

Anlægsopgaver er vores kernekompetence

Zacho-Lind er et erfarent entreprenørfirma med speciale i både vejanlæg og infrastruktur.

Vi tilbyder anlæg og renovering af stier, veje, broer, tunneler, pladser, byrum og øvrige former for befæstede arealer. Desuden er vores medarbejdere godt rustet til at udføre omfattende klimatilpasnings- og kloakopgaver. Gennemgående for alle vores anlægsentrepriser er særligt fokus på kvalitetssikring, sikkerhed, trafikafvikling og minimering af gener.

Kompetencer

Anlaeg-klimasikring

Infrastruktur

skt-annae-plads-byrum

byrum og Pladser

stranden-overflade

Overflader

anlaeg-og-infrastruktur

Broer, tunneler og trapper

anlaeg-og-infrastruktur

klimasikring og kloak

Anlægsopgaver i egenproduktion

Inden for anlæg udfører Zacho-Lind alt fra små kortvarige opgaver til flerårige, multidisciplinære anlægsprojekter. Vi arbejder i det indre København, Storkøbenhavn og over hele Sjælland, ofte som hovedentreprenør på opgaver for kommuner, forsyningsselskaber, staten eller private kunder.

Vi har kapacitet til at udføre en stor del af opgaverne med egne medarbejdere. På de store projekter trækker vi på kompetencer fra alle vores afdelinger.

Vi udfører:

  • gravearbejder og jordhåndtering
  • afvanding og kloakering
  • veje, cykelstier, fortove og belægninger
  • klimasikring
  • LAR-løsninger.

Anlægsopgaver i tætbefærdet by

I Zacho-Lind har vi stor erfaring med anlægsprojekter i tættrafikerede byområder. Vores medarbejdere er vant til at løse opgaver, hvor trafikafvikling, ledningskoordinering, sikkerhed, tid, økonomi og kvalitet skal gå op i en højere enhed, og det tager vi hånd om allerede i planlægningsfasen. Desuden hjælper vi med dialog og naboinformation, når der er behov.

 

Seneste referencer

Cityringen MCW, Station Surface Area

Cityringen MCW, Station Surface Area

Metroselskabet I/S

For Metroselskabet udførte vi mellem 2017 og 2019 de tre stationspladser Nuuks Plads, Nørrebros Runddel og Vibenshus Runddel. Desuden udførte vi en genetablering af Nørrebroparken.

Tunnel og spildevandsledning Bispebjerg

Tunnel og spildevandsledning Bispebjerg

Region Hovedstaden, Nyt Bispebjerg Hospital

Fra slut 2019 til sommer 2020 stod vi for etablering af 2 x 25 meter tunnel samt 67 meter ø355-spildevandsledning på Nyt Hospital Bispebjerg.

Stranden

Stranden

Dansk Handicapforbund

På Stranden i Charlottenlund, har Zacho-Lind etableret kørestolsramper ud i vandet til en meters dybde og højdevandssikring for Dansk Handicapforbund.