Infrastruktur

Infrastruktur med sikkerheden i top

Et af Zacho-Linds specialer er projekter med intrastruktur, hvor vi kan udføre alt fra stier, veje, broer og tunneler til større pladser og byrum. På denne type opgaver er vores medarbejdere særligt opmærksomme på trafikafviklingen og sikkerheden for bløde trafikanter.   

Der er mange fordele ved at vælge os til jeres næste anlægsprojekt: 

  • Vi har gennem mange år udført afspærringer ved vejarbejder på motorveje samt større veje. Mange af disse er udført for Vejdirektoratet. 
  • Vi har stor erfaring i at arbejde i indre København og i Storkøbenhavn, hvor der ud over biltrafik er mange busser og cyklister at tage hensyn til i planlægningen af afspærringen og trafikafviklingen.  
  • Vi udfører for det meste afspærringerne som egenproduktion, idet vi råder over stålautoværn, skilte, dækafspærringer, avancerede lysanlæg med flere veje tilsluttet på samme anlæg og ledelys-anlæg.
  • Vi prioriterer altid sikkerhed og fremkommelighed for trafikanterne, herunder begrænsning af ventetider, højt i vores planlægning af trafikafviklingen.

Vejen som arbejdsplads

Alle projektledere og formænd i Zacho-Lind har gennemgået VEJ–EU kurset Vejen som arbejdsplads trin I-II og er derfor godkendt af Vejdirektoratet. Alle øvrige medarbejdere har desuden gennemgået Vejen som arbejdsplads på AMU. Dette er et krav for at arbejde i Zacho-Lind.

Læs mere om vores systemer for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, der danner rammen for projektudførelse i høj kvalitet med omtanke for både vores omgivelser og sundhed.

Seneste referencer

Cityringen MCW, Station Surface Area

Cityringen MCW, Station Surface Area

Metroselskabet I/S

For Metroselskabet udførte vi mellem 2017 og 2019 de tre stationspladser Nuuks Plads, Nørrebros Runddel og Vibenshus Runddel. Desuden udførte vi en genetablering af Nørrebroparken.

Tunnel og spildevandsledning Bispebjerg

Tunnel og spildevandsledning Bispebjerg

Region Hovedstaden, Nyt Bispebjerg Hospital

Fra slut 2019 til sommer 2020 stod vi for etablering af 2 x 25 meter tunnel samt 67 meter ø355-spildevandsledning på Nyt Hospital Bispebjerg.

Stranden

Stranden

Dansk Handicapforbund

På Stranden i Charlottenlund, har Zacho-Lind etableret kørestolsramper ud i vandet til en meters dybde og højdevandssikring for Dansk Handicapforbund.