Kontakt os på 43550790 eller zl@zacho-lind.dk

Gasledning under vand

Forsyningsledning for HOFOR A/S

Project Description

Etablering af 355 mm gasledning fra Amager og under havneløbet over til Prøvestenen. 460 meter blev udført med styrbar underboring, og 350 meter blev gravet ned.

Arbejdsomfang

Projekteringen foregik i et samarbejde mellem bygherren og Zacho-Lind.

Udførelsen omfattede:

  • Etablering af otte meter dyb byggegrube
  • Grundvandssænkning inkl. myndighedsbehandling. Grundvandssænkning blev udført med filterboringer og sugespidser
  • Bortkørsel af jord, herunder håndtering af forurenet jord
  • Svejsning og montage af ledning
Særlige forhold

Boringen blev udført under vand. Arbejde i kørebane og cykelsti blev udført som aften/natarbejde. Gasledningen blev anlagt i et område, hvor andre store kabler skulle krydses.

Periode

2015

Project Details

  • Client HOFOR A/S
  • Date 14/12/2015
  • Tags Energi og forsyning, No-Dig

Related Projects

Back to Top