Mission, vision og værdier

entreprenørfirma med høje ambitioner

Trods en dåbsattest, der har passeret de 89 år, er Zacho-Lind stadig i fin form. Selvom forandringer er kommet til gennem årene, er nogle af pejlemærkerne stadig de samme.

Her på siden kan du læse om Zacho-Linds mission, vision og det værdisæt, vores virksomhed er bygget på.

Arbejdsområder

Zacho-Linds beskæftiger sig med tre grene inden for anlægsbranchen:

  • Anlæg – infrastruktur, pladser, belægning, kloakering og klimasikring
  • Forsyning – fjernvarme, vand, el, gas, kloak, styret boring og andre No Dig-metoder
  • Beton – betonbygværker, broer, trapper, tunneler, overflader, facader, udbygninger, fugtisolering, vandtætning, vandspuling, vandskæring samt diamantboring og -skæring.

Generelt baserer Zacho-Lind sig på at udføre sikre løsninger, der kan holde mange år i fremtiden. Naturligvis prøver vi også nye metoder af, men det er helt afgørende, at vi kan altid stå inde for det færdige resultat.

Mission

Vores mission favner det, vi arbejder med, og den samarbejdspartner, vi ønsker at være.

Gennem engageret samarbejde forbedrer Zacho-Lind infrastrukturen.

Vision

Zacho-Lind har en vision om at være den mest respekterede entreprenør.

Med det mener vi, at vi vil være en løsningsorienteret og respekteret samarbejdspartner, som agerer med troværdighed, og som overholder de aftaler, der er indgået.

Glæden ved høj håndværksmæssig kvalitet og stoltheden over at levere et teknisk og fagligt veludført projekt er stadig en af drivkræfterne hos os. Kvalitet er sammen med krav til økonomi, tid og sikkerhed fortsat i fokus, når vi løser opgaver.

Værdier

Arbejdsglæde

Gennem tillid og gensidig respekt skaber vi arbejdsglæde.

Det skal være rart, sjovt og trygt at gå på arbejde. Vi vil gerne have en arbejdsplads med frihed under ansvar. Samtidig er det vigtigt, at man som medarbejder i Zacho-Lind respekterer sine kollegers arbejde, respekterer, at vi er forskellige, og husker at rose sine kolleger.

Mod

Vi tør gå forrest og udfordre traditionelle løsninger.

Vi ser Zacho-Lind som en nytænkende aktør i anlægsbranchen, fordi vi løbende arbejder med at forbedre vores arbejdsmetoder. F.eks. var vi blandt de første på det danske marked for styret boring, ligesom vi flere gange har investeret i materiel, der giver os mulighed for at løse opgaver på en smartere måde.

Ærlighed

Vi bygger samarbejdet på en ærlig og troværdig dialog.

Det, vi siger, er det, vi gør. Vi betragter løfter som bindende. Vi er engagerede og seriøse og har fokus på økonomi, tid, kvalitet og sikkerhed i vores udførelse af opgaverne.

Kvalitet

Med høj faglighed skaber vi kvalitet.

Vi ønsker at levere et kvalitetsarbejde, der er, som bygherre forventer det. Vi tør foreslå ændringer, der kan højne kvaliteten af et projekt. I det hele taget skal kvalitet ligge som et solidt fundament for vores arbejde hver dag.