kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Høj kvalitet og omtanke for miljøet

Zacho-Linds velintegrerede systemer for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er grundlag for vores projektudførelse. Vi ønsker resultater i høj kvalitet, med omtanke for omgivelser og sundhed. Systemerne sikrer systematiske arbejdsprocesser og dokumentation i det daglige arbejde på vores projekter.

Vi lægger vægt på uddannelse og information for at understøtte viden og bevidsthed hos den enkelte medarbejder. Det sikrer ansvar og engagement for opgavens samlede udførelse.

En kvalitetsbevidst samarbejdspartner

I Zacho-Lind sætter vi faglighed, kompetencer og håndværksmæssig stolthed højt. Vi benytter et velintegreret kvalitetsledelsessystem på vores opgaver, som sikrer struktur på arbejdsprocesserne og systematiserer dokumentationen til bygherre.

Zacho-Lind er en kvalitetsbevidst samarbejdspartner, der udfører dokumenteret kvalitetssikret arbejde. Det er altid vores mål at levere ydelser i den aftalte kvalitet og aflevere et håndværksmæssigt veludført produkt. Vi ønsker at indgå i et troværdigt og tillidsfuldt samarbejde med bygherre, hvor vi agerer løsningsorienteret og proaktivt.

Vores medarbejdere bliver på alle niveauer instrueret i og får viden og forståelse for kvalitetsstyring på vores opgaver.

Kvalitetssikring i Zacho-Lind bygger på indarbejdede, gennemskuelige processer og en klar ansvarsfordeling. Vi har fokus på at overdrage en struktureret og systematisk velordnet dokumentation for kvalitetssikring, der lever op til bygherrens krav.

Vores kvalitetssikringssystem er opbygget i henhold til DS/ISO 9004.

En sund og sikker hverdag

I Zacho-Lind lever vi op til alle gældende arbejdsmiljøregler og bestemmelser inden for arbejdsmiljø, herunder de relevante ILO-konventioner. Vi er meget stolte af vores dygtige medarbejdere, som vi værner om. Vi prioriterer en ansvarlig tilgang til arbejdsmiljøet højt, både hos os selv og hos vores underentreprenører. 

Vi ønsker en sund og sikker hverdag for alle medarbejdere og arbejder målrettet på at undgå arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Vi investerer i tekniske hjælpemidler, der forebygger nedslidning, ligesom vi arbejder med at mindske ensidigt gentaget arbejde og undgå færden i støv og støj.

Arbejdsmiljøet indgår som en integreret del i alle vores aktiviteter. Vi sikrer, at vores medarbejdere uddannes med de nødvendige kurser og løbende bliver opdateret om emner, der vedrører arbejdsmiljøet.

Vi arbejder kontinuerligt med at sætte fokus på arbejdsmiljøet på alle niveauer i virksomheden. Gennem APV-møder, nyhedsbreve, aftaler indgået med medarbejderne og interne tilsyn understreger vi, at sikkerhed har høj prioritet hos Zacho-Lind. En prioritering vi følger op på i praksis.

Zacho-Linds arbejdsmiljøpolitik er opbygget efter OHSAS 18001.

En miljøindsats med omtanke

Som projekterende og udførende entreprenør har vi i Zacho-Lind fokus på at passe på vores omgivelser i de arbejder, vi udfører. Vi efterlever alle krav i miljølovgivningen og indarbejder ændringer i miljøkrav og lovgivning i vores arbejdsgange. Vores miljøpolitik er en integreret del af vores arbejdsprocesser og indkøbspolitik, og vi arbejder løbende med at mindske vores ressourceforbrug og miljøbelastning.   

Vores miljøledelsessystem er indarbejdet i den daglige udførelse. Systemet hjælper med at systematisere og prioritere vores miljøindsats, så vi kan forebygge og minimere risikoen for miljøproblemer på hvert enkelt projekt.   

Vi arbejder kontinuerligt med at uddanne vores medarbejdere til aktivt at deltage i virksomhedens miljøarbejde og med at opøve en bevidsthed om vigtigheden af at forebygge miljøbelastninger.  

Tiltagene sker i det store og det små. Lige fra at reducere forbruget af plastickopper og printe tosidet til indkøb af maskiner og materiel, der mindsker forurening. Vi forbedrer os hele tiden og er ikke i tvivl om, at fremtiden byder på endnu flere tiltag. 

Zacho-Linds miljøledelsessystem er opbygget efter DS/EN ISO 14001.  

Vi kører på gas

Zacho-Lind udfører året rundt en række gasreparationer i det indre København for HOFOR. I den forbindelse har vi investeret i en lastbil, der kører på biogas, for at mindske forureningen fra vores arbejde i de tætbeboede gader. 

Orden og ryddelighed skaber kvalitet og sikkerhed

At rydde op og holde orden på arbejdssstedet er et element, der vedrører både kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. I Zacho-Lind arbejder vi med, at oprydning skal være en selvfølgelig del af arbejdet.

  • Arbejdsmiljø: Al erfaring viser, at en ryddelig arbejdsplads resulterer i færre ulykker.
  • Miljø: En god oprydning gør det nemmere at sortere sit affald og bortskaffe det korrekt.
  • Kvalitet: Orden på værktøj og materialer giver en mere effektiv udførelse og grundlag for en bedre kvalitet.